Si të fitojmë respektin e të tjerëve?


Si një person i ri, nga ju pritet të respektoni tjerit mirëpo ju nuk merrni gjithmonë të njëjtin respekt. Ky lloj frustrimi është shumë i kuptueshëm. Por, ka disa arsye pse kjo ndodh.

.

Para së gjithash, edhe pse është e padrejtë, vetë fakti që jeni i ri luan një rol në këtë ekuacion. Kjo është e gabuar, por të tjerët, duke përfshirë edhe shumë të rritur, nuk tregojnë respektin që duhet ndaj adoleshentëve. Ky nuk është faji i juaj, por përpiquni të kuptoni se në përgjithësi respekti vjen me kohë, sa me i rritur te jesh aq më shumë respekt do të marrish. Ju keni mjaft kohë për të fituar respektin që ju meritoni.

Këto veprime mund t'ju ndihmojnë të fitoni respekt nga të tjerët:

1. Tregoni respekt për ata që janë rreth jush. 

Respekti është një rrugë me dy drejtime. Për të fituar respekt, duhet të jepni respekt, pavarësisht nga rrethanat. Jep respekt kur shkoni në shkollë ose nëmëhallë.

2. Dëshmo se mund të bëni zgjedhje të mira.

Merrni iniciativën për të trajtuar seriozisht përgjegjësitë tuaja. Qëndrimi dhe sjellja juaj janë dy faktorë të rëndësishëm për të marrë respektin.

3. Shpreh mendimin e vetë për atë që është e drejtë.

Për pjesën më të madhe, ne e dimë të drejtë nga e gabuar. Për të fituar respekt, duhet të bëni gjithmonë atë që është e drejtë, pavarësisht nga pasojat.

4. Tregojnë se ju besoni jeta juaj është e rëndësishme.

Vepro me respekt të madhe ndaj vetes. Ndërsa njerëzit vëzhgojnë qëndrimin dhe sjelljen tuaj, këto vëzhgime do të ndihmoj ty drejt fitimit të respektit.

A jeni gati të provoni?

1634 Shikime